.
Pozovite

+387 (51) 233 820

.
Pošaljite poruku

[email protected]

O nama

O nama (2)

utorak, 28 februar 2023 09:31

Reference

Written by

MKD Mikrofin, Banja Luka

Soft­ver za praćenje kred­itnog port­folija, finan­si­jsko knjigov­od­stvo, obračun plata i kadrovske evidencije.

MF Banka AD, Banja Luka

Soft­ver za praćenje kred­itnog port­folija, obračun plata i kadrovske evidencije.

MFI Alter Modus, Podgorica

Soft­ver za praćenje kred­itnog port­folija, finan­si­jsko knjigov­od­stvo i kadrovske evidencije.

MKD Zdravo, Banja Luka

Soft­ver za praćenje kred­itnog port­folija, finan­si­jsko knjigov­od­stvo, obračun plata i kadrovske evidencije.

Addiko Banka, Banja Luka

Soft­ver za praćenje mater­i­jalnog poslo­vanja, osnovnih sred­stava, plata i kadrovske evidencije.

Garantni fond Republike Srpske

Finansijsko knjigovodstvo, analitika garancija.

MF Osig­u­ranje AD, Banja Luka

Soft­ver za evi­den­ciju i obračun polisa osig­u­ranja, finan­si­jsko knjigov­od­stvo, obračun plata i kadrovske evidencije.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske

Osnovna sredstva.

DUIF Management Solutions doo, Banja Luka

Soft­ver za praćenje neto vri­jed­nosti imovine inves­ti­cionih fondova, finansijsko knjigovodstvo.

DUIF Polara Invest AD, Banja Luka

Soft­ver za praćenje neto vri­jed­nosti imovine inves­ti­cionih fondova, finansijsko knjigovodstvo.

MFI Klik­loan, Podgorica

Soft­ver za praćenje kred­itnog port­folija sa glavnom knjigom.

MKF PRO FIN, Istočno Novo Sarajevo

Soft­ver za praćenje kred­itnog port­folija sa glavnom knjigom.

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

Finansijsko knjigovodstvo i osnovna sredstva.

ALPRO AD za preradu aluminijuma, Vlasenica

Obračun plata i kadrovska evidencija.

GAS-RES doo, Banja Luka

Finansijsko knjigovodstvo, obračun plata i kadrovska evidencija.

Financ doo, Banja Luka

Finansijsko knjigovodstvo, obračun plata i kadrovska evidencija, praćenje POS terminala.

Aero centar krila doo, Banja Luka

Finansijsko knjigovodstvo, obračun plata i kadrovska evidencija, praćenje POS terminala.

Restoran Integra, Banja Luka

Knjigovodstvena aplikacija.

Veterinarski institut dr Vaso Butozan, Banja Luka

Finansijsko knjigovodstvo, obračun plata i kadrovska evidencija.

Hemkolor doo, Banja Luka

Finansijsko i robno knjigovodstvo.

Privredni preporod, Banja Luka

Knjigovodstvena aplikacija, obračun plata.

Drvošped Trade doo, Banja Luka

Finansijsko i robno knjigovodstvo.

Autoservis Palačković, Banja Luka

Robno knjigovodstvo, autoservis.

Sfera doo, Banja Luka

Finansijsko i robno knjigovodstvo.

ATV, Banja Luka

Obračun plate i kadrovska evidencija.

 

utorak, 28 februar 2023 09:30

O nama

Written by

MF Software je moderna IT kompanija, koja pruža poslovnim korisnicima rješenja iz domena informacionih tehnologija. Osnovana je 2007. godine, te posjeduje dugogodišnje iskustvo i tradiciju u radu. Danas je dio MF grupe, koja se dominantno bavi finansijskom djelatnošću (https://www.linkedin.com/company/mf-grupa).

MF Software tim čine IT stručnjaci, specijalizovani za različite poslovne oblasti i tehnologije. Kompanija neprestano ulaže u stručno usavršavanje svog tima, te tako uspješno prati potrebe tržišta i nudi klijentima inovativna i efikasna rješenja.

Sa fokusom na kvalitetu usluge, MF Software se pokazao kao pouzdan partner za svoje klijente u različitim industrijama.

Rješenja koja MF Software pruža klijentima obuhvataju različite oblasti, kao što su finansije, prodaja, upravljanje ljudskim resursima, logistika i druge.

MF Software je ponosni partner Microsoft-a, što predstavlja još jedan pokazatelj visokog kvaliteta rješenja koja nudi.

 

 

Svjesni smo činjenice da je za dobru i uspješnu kompaniju, u današnje vrijeme, veoma bitan kvalitetan poslovni informacioni sistem. Našim klijentima već 10 godina nudimo kvalitetne poslovne informacione sisteme, kao i druge prateće usluge, koje upotpunjavaju mogućnost kljenta da se brzo, kvalitetno predstavi svojim poslovnim partnerima. Za nas je veoma bitno da sem razvoja aplikativnog rješenja budemo u mogućnosti da pružimo blagovremenu i adekvatnu podršku kada se pojavi problem kod naših klijenata. Zato se dosta vremena posvećuje i obrazovanju kao i konstantnom praćenju propisa i trendova u razvoju PI sistema.